Martin Ingvar

Martin Ingvar

Dagens Nyheters kampanj

Här publiceras regelbundet den kontakt jag har med DN för att försöka komma tillrätta med det som publicerats efter hand. Enstaka kommentarer utöver ren log av mail också.

Två frågor till redaktionschefen

DN och sjukvårdens utvecklingPosted by martin ingvar Thu, June 13, 2019 11:27:18

12 juni 2019 Telefonsamtal Caspar Opitz, redaktionschef på DN, mitt initiativ.

Fråga 1:

Jag frågade om "Vi märker att de är skitförbannade artikeln": Är detta marknadsföring eller en artikel som DN kan stå för?

Inget egentligt svar. "Jag ska titta på det".


Nästa punkt.Fråga 2:

Hur göra med upprepade antydningar/påståenden som tillbakavisats upprepade gånger. Jag redogjorde hur en felaktig utgångspunkt i en journalistisk linje resulterat i att jag över tid varit tvungen att rätta men att ändå har återkommande påståenden kommit om samma sak.

¨

Inget svar egentligen mer är att han skulle titta på det. På den generella nivån angav CO att fakta är fakta samtidigt som han säger att jag har fått framföra min åsikt efter felaktiga påståenden.

Jag påpekade att fakta ska bara behöva tillrättas en gång inte 14 gånger. Att gång på gång få sitt arbete utsatt för denna typ av information från DN skadar mitt arbete.

Jag fick det kontrafaktiska uttalandet att "Jag hör vad du säger".


Samtalet avslutat.Genmäle mot recension

DN och sjukvårdens utvecklingPosted by martin ingvar Thu, June 13, 2019 11:09:02
DN.se länken

Redogörelse för emailkonversation angående replik på recension. läses i omvänd ordning

Mail till Björn Wiman efter initial publicering med dålig rubrik:

Inför papperstidningen vill jag påpeka är min point är att inte huruvuda jag brutit mot lagen utan att jag felaktigt beskyllts för att bryta mot lagen.

Vänligen justera rubriksättningen på detta!

Det är påpekandet av DNs felaktiga text och inte min skuld som är föremål för påpekande. Avseende min eventuella skuld hänvisar jag till andra som utrett den frågan. Det är inte det som är kärnan i den publicitetsskada som DN åsamkat mig.

Tacksam för besked att detta sker omedelbart.

https://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/replik-av-martin-ingvar-jag-har-inte-brutit-mot-gallande-lagar/

Om du inte medger denna förändring vill jag ha skriftligt besekd från dig angående det.

..........................

Martin@ingvar.com

0704841247

iPhone/priv: martin@ingvar.com

Job: martin.ingvar@ki.se

====================================================================

Svar 12 juni 11.00 till Wiman från Ingvar

Var kan jag läsa om gängse principer?

..........................

Martin@ingvar.com

0704841247

iPhone/priv: martin@ingvar.com

Job: martin.ingvar@ki.se

====================================================================

On 12 Jun 2019, at 10:46, Björn Wiman <bjorn.wiman@dn.se> wrote:

Hej, självklart kommer din text av publiceras på DN.se enligt gängse principer.

Vänliga hälsningar,

Björn

Björn Wiman, Kulturchef/Culture Editor

P: +46 8 738 10 00 · C: +46 70 634 21 35

twitter.com/_wiman

Dagens Nyheter, 105 15 Stockholm · Besöksadress: Gjörwellsgatan 30 · Växel: 08-738 10 00

DN.se · Twitter: @dagensnyheter · Facebook: facebook.com/dn.se

Om du inte är den mottagare för vilken meddelandet är avsett, bör du radera det och helst underrätta avsändaren om detta.

Du får då enligt lag varken kopiera innehållet eller vidarebefordra meddelandet till någon.

====================================================================

Den ons 12 juni 2019 kl 10:44 skrev Martin Ingvar <martiningvar@mac.com>:

Martin Ingvar

Professor

Eftersom jag är kritiserad personligen.

Du har fortfarande inte svarat på frågan om hur DN.se kommer hanteras.

Min begäran är samtidig publicering och länkad till recensionen så länge den ligger kvar publicerad. Likaså att sökorden på länken harmoniseras med recensionen.

..........................

Martin@ingvar.com

0704841247

iPhone/priv: martin@ingvar.com

Job: martin.ingvar@ki.se

====================================================================

On 12 Jun 2019, at 10:34, Björn Wiman <bjorn.wiman@dn.se> wrote:

Hej Martin,

Hur vill du tituleras i din replik?

Vänliga hälsningar,

Björn

Björn Wiman, Kulturchef/Culture Editor

P: +46 8 738 10 00 · C: +46 70 634 21 35

twitter.com/_wiman

Dagens Nyheter, 105 15 Stockholm · Besöksadress: Gjörwellsgatan 30 · Växel: 08-738 10 00

DN.se · Twitter: @dagensnyheter · Facebook: facebook.com/dn.se

Om du inte är den mottagare för vilken meddelandet är avsett, bör du radera det och helst underrätta avsändaren om detta.

Du får då enligt lag varken kopiera innehållet eller vidarebefordra meddelandet till någon.

====================================================================

Den tis 11 juni 2019 kl 16:49 skrev Martin Ingvar <martiningvar@mac.com>:

Dn.se?

..........................

Martin@ingvar.com

0704841247

iPhone/priv: martin@ingvar.com

Job: martin.ingvar@ki.se

====================================================================

On 11 Jun 2019, at 16:40, Björn Wiman <bjorn.wiman@dn.se> wrote:

Martin, på språng i dag. Vi kommer att försöka ta in den torsdag eller fredag – återkommer om när!

Vänliga hälsningar,

Björn

Björn Wiman, Kulturchef/Culture Editor

P: +46 8 738 10 00 · C: +46 70 634 21 35

twitter.com/_wiman

Dagens Nyheter, 105 15 Stockholm · Besöksadress: Gjörwellsgatan 30 · Växel: 08-738 10 00

DN.se · Twitter: @dagensnyheter · Facebook: facebook.com/dn.se

Om du inte är den mottagare för vilken meddelandet är avsett, bör du radera det och helst underrätta avsändaren om detta.

Du får då enligt lag varken kopiera innehållet eller vidarebefordra meddelandet till någon.

====================================================================

Den tis 11 juni 2019 kl 08:59 skrev Martin Ingvar <martiningvar@mac.com>:

Hej Björn,

Jag har noterat att recensionen ligger listad på DN.se/om/karolinska

Således begär jag att mitt genmäle listas under den webadressen också så länge recensionen listas där. Givet att det är en åsiktsartikel som ligger i nyhetsflödet så bör rimligen motargumentet ges plats där.

Tacksam för att få veta när och hur inlägget publiceras.

Med Vänlig Hälsning

Martin Ingvar

====================================================================

Nix. Jag insisterar på min egen formulering. Det är jag som undertecknar genmälet.

Likaså ligger mitt krav kvar om publikation både i papper och på Web. Det senare korslänkat så länge recensionen ligger kvar på Dn.se. Tacksam för besked om detta.

..........................

Martin@ingvar.com

0704841247

iPhone/priv: martin@ingvar.com

Job: martin.ingvar@ki.se

====================================================================

On 10 Jun 2019, at 17:18, Björn Wiman <bjorn.wiman@dn.se> wrote:

Hej igen Martin, att det handlar om en bok av DN-journalister har du ju redan skrivit. Och att du anser beskyllningen ogrundad framgår ju också. Vi kör den i veckan med sista meningen enligt nedan.

Den 27 maj 2019 recenserade Åsa Moberg DN journalisterna Anna Gustafssons och Lisa Röstlunds bok ”Konsulterna, Kampen om Karolinska”. Med boken som källa står det i recensionen att ”Han (dvs Martin Ingvar, reds anm) avgick när Dagens Nyheter avslöjade att han som privatperson sålt vidare en digital plattform som utvecklats inom landstinget.” Jag anser att recensionen innehåller en beskyllning om lagbrott som saknar grund.

Både KI och SLL har utrett ärendet och kommit fram till att jag inte brutit mot gällande lagar och regelverk. Högskolelagens lärarundantag stipulerar att det immaterialrättsliga värdet (jämför upphovsrätten) som är resultatet av forskningsarbete tillhör läraren.

Den kod som jag hade skapat inom ramen för min forskartjänst på KI är ingen "digital plattform". För att en sådan kod ska kunna användas som beståndsdel i en plattform krävs ett omfattande utvecklingsarbete som ofta kräver industrins resurser och kapital. Jag hoppades ändå att SLL skulle prioritera just detta innovationsarbete med tanke på den stora patientnyttan. Försäljningen av den aktuella immaterialrätten gjordes efter att landstinget beslutat att inte vidareutveckla koden. Det är alltså felaktigt att påstå att jag utvecklat "en digital plattform" inom landstinget, där för övrigt andra lagrum gäller för innovationer av anställda.

På så sätt skadar uppgiften i recensionen mitt rykte och min yrkesutövning.

Vänliga hälsningar,

Björn

Björn Wiman, Kulturchef/Culture Editor

P: +46 8 738 10 00 · C: +46 70 634 21 35

twitter.com/_wiman

Dagens Nyheter, 105 15 Stockholm · Besöksadress: Gjörwellsgatan 30 · Växel: 08-738 10 00

DN.se · Twitter: @dagensnyheter · Facebook: facebook.com/dn.se

Om du inte är den mottagare för vilken meddelandet är avsett, bör du radera det och helst underrätta avsändaren om detta.

Du får då enligt lag varken kopiera innehållet eller vidarebefordra meddelandet till någon.

====================================================================

Den mån 10 juni 2019 kl 16:33 skrev Martin Ingvar <martiningvar@mac.com>:

Jag står på mig att konsekvenserna av en oponionstext tillhör sakfrågan. Särskilt när det är en osanning i botten.

..........................

Martin@ingvar.com

0704841247

iPhone/priv: martin@ingvar.com

Job: martin.ingvar@ki.se

====================================================================

On 10 Jun 2019, at 16:30, Björn Wiman <bjorn.wiman@dn.se> wrote:

Hej igen Martin,

Tack för mejl. Föreslår att vi kör ditt genmäle enligt nedan, med sista meningen borttagen. Ett genmäle på en recension ska ju handla om sakfrågan, inte om hur du uppfattar eventuella konsekvenser.

Vänliga hälsningar,

Björn

Björn Wiman, Kulturchef/Culture Editor

P: +46 8 738 10 00 · C: +46 70 634 21 35

twitter.com/_wiman

Dagens Nyheter, 105 15 Stockholm · Besöksadress: Gjörwellsgatan 30 · Växel: 08-738 10 00

DN.se · Twitter: @dagensnyheter · Facebook: facebook.com/dn.se

Om du inte är den mottagare för vilken meddelandet är avsett, bör du radera det och helst underrätta avsändaren om detta.

Du får då enligt lag varken kopiera innehållet eller vidarebefordra meddelandet till någon.

Den 27 maj 2019 recenserade Åsa Moberg DN-journalisterna Anna Gustafssons och Lisa Röstlunds bok ”Konsulterna, Kampen om Karolinska”. Med boken som källa står det i recensionen att ”Han (dvs Martin Ingvar, reds anm) avgick när Dagens Nyheter avslöjade att han som privatperson sålt vidare en digital plattform som utvecklats inom landstinget.” Jag anser att recensionen innehåller en beskyllning om lagbrott som saknar grund.

Både KI och SLL har utrett ärendet och kommit fram till att jag inte brutit mot gällande lagar och regelverk. Högskolelagens lärarundantag stipulerar att det immaterialrättsliga värdet (jämför upphovsrätten) som är resultatet av forskningsarbete tillhör läraren.

Den kod som jag hade skapat inom ramen för min forskartjänst på KI är ingen "digital plattform". För att en sådan kod ska kunna användas som beståndsdel i en plattform krävs ett omfattande utvecklingsarbete som ofta kräver industrins resurser och kapital. Jag hoppades ändå att SLL skulle prioritera just detta innovationsarbete med tanke på den stora patientnyttan. Försäljningen av den aktuella immaterialrätten gjordes efter att landstinget beslutat att inte vidareutveckla koden. Det är alltså felaktigt att påstå att jag utvecklat "en digital plattform" inom landstinget, där för övrigt andra lagrum gäller för innovationer av anställda.

Martin Ingvar

====================================================================

Den mån 10 juni 2019 kl 09:54 skrev Martin Ingvar <martiningvar@mac.com>:

Hej Björn,

Jag bedömer inte att vägen till en debattartikel ligger öppen. Det är relevant att den bok som recenseras är skriven av journalister från DN efter en lång serie artiklar på samma tema.

Genmälet blir otydligt med din edit. Jag hävdar att det är högst relevant för genmälet att författarna till boken är just DNjournalister och jag anger som källa till mitt argument DN.se se bilagd skärmdump. I bilden sampubliceras en intern hyllningsintervju/marknadsföring för journalisternas bok tillsammans med en beställd recension. Där finns det inga gränser för korsreferenser mellan olika redaktioner likt den begränsning som du ger för mig.

Med Vänlig Hälsning

Martin Ingvar

Genmälet blir då:

_________________________

Den 27 maj 2019 recenserade Åsa Moberg DN journalisterna Anna Gustafssons och Lisa Röstlunds bok ”Konsulterna, Kampen om Karolinska”. Med boken som källa står det i recensionen att ”Han (dvs Martin Ingvar, reds anm) avgick när Dagens Nyheter avslöjade att han som privatperson sålt vidare en digital plattform som utvecklats inom landstinget.” Jag anser att recensionen innehåller en beskyllning om lagbrott som saknar grund.

Både KI och SLL har utrett ärendet och kommit fram till att jag inte brutit mot gällande lagar och regelverk. Högskolelagens lärarundantag stipulerar att det immaterialrättsliga värdet (jämför upphovsrätten) som är resultatet av forskningsarbete tillhör läraren.

Den kod som jag hade skapat inom ramen för min forskartjänst på KI är ingen "digital plattform". För att en sådan kod ska kunna användas som beståndsdel i en plattform krävs ett omfattande utvecklingsarbete som ofta kräver industrins resurser och kapital. Jag hoppades ändå att SLL skulle prioritera just detta innovationsarbete med tanke på den stora patientnyttan. Försäljningen av den aktuella immaterialrätten gjordes efter att landstinget beslutat att inte vidareutveckla koden. Det är alltså felaktigt att påstå att jag utvecklat "en digital plattform" inom landstinget, där för övrigt andra lagrum gäller för innovationer av anställda.

Att denna ogrundade beskyllning skrivs i en recension av DN-journalisternas bok skadar mitt rykte och min yrkesutövning.

Martin Ingvar

________________________

On 10 Jun 2019, at 09:02, Björn Wiman <bjorn.wiman@dn.se> wrote:

====================================================================

Hej Martin –

Tack för din replik. Tänk på att replikrätten gäller själva recensionen, inte tidigare DN-artiklar eller boken (har du kritik mot dessa får det tas i något annat forum, t ex i en debattartikel).

Din text skulle därför behöva redigeras – se mitt förslag nedan – eller om du själv vill redigera i texten.

Vänliga hälsningar

Björn

Den 27 maj 2019 recenserade Åsa Moberg Anna Gustafssons och Lisa Röstlunds bok ”Konsulterna, Kampen om Karolinska”. Av recensionen framgick bland annat. ”Han (dvs Martin Ingvar, reds anm) avgick när Dagens Nyheter avslöjade att han som privatperson sålt vidare en digital plattform som utvecklats inom landstinget.” Jag anser att recensionen innehåller en beskyllning om lagbrott som saknar grund.

Både Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting har utrett ärendet och kommit fram till att jag inte brutit mot gällande lagar och regelverk. Högskolelagens lärarundantag stipulerar att det immaterialrättsliga värdet (jämför upphovsrätten) som är resultatet av forskningsarbete tillhör läraren.

Den kod som jag skapat inom ramen för min forskartjänst på Karolinska Institutet är ingen ”digital plattform”. För att en sådan kod ska kunna användas som beståndsdel i en plattform krävs ett omfattande utvecklingsarbete som ofta kräver industrins resurser och kapital.

Jag hoppades ändå att Stockholms läns landsting skulle prioritera just detta innovationsarbete med tanke på den stora patientnyttan. Försäljningen av den aktuella immaterialrätten gjordes efter att landstinget beslutat att inte vidareutveckla koden. Det är alltså felaktigt att påstå att "en digital plattform" utvecklats inom landstinget, där för övrigt andra lagrum gäller för innovationer av anställda.

Martin Ingvar

Vänliga hälsningar,

Björn

Björn Wiman, Kulturchef/Culture Editor

P: +46 8 738 10 00 · C: +46 70 634 21 35

twitter.com/_wiman

Dagens Nyheter, 105 15 Stockholm · Besöksadress: Gjörwellsgatan 30 · Växel: 08-738 10 00

DN.se · Twitter: @dagensnyheter · Facebook: facebook.com/dn.se

Om du inte är den mottagare för vilken meddelandet är avsett, bör du radera det och helst underrätta avsändaren om detta.

Du får då enligt lag varken kopiera innehållet eller vidarebefordra meddelandet till någon.

====================================================================

<PastedGraphic-1.png>

Här är mitt genmäle till recensionen:

Replik med korrigering till både DN.se och Pappersupplagan

"Han avgick när Dagens Nyheter avslöjade att han som privatperson sålt vidare en digital plattform som utvecklats inom landstinget." Åsa Moberg upprepar i sin recension (DN X/X) en beskyllning som Gustavsson/Röstlund kommer med i boken och som DN tidigare publicerat. Det är en beskyllning om lagbrott som saknar grund, vilket jag tidigare påpekat skriftligt för DN.

Både KI och SLL har utrett ärendet och kommit fram till att jag inte brutit mot gällande lagar och regelverk. Högskolelagens lärarundantag stipulerar att det immaterialrättsliga värdet (jämför upphovsrätten) som är resultatet av forskningsarbete tillhör läraren.

Den kod som jag skapat inom ramen för min forskartjänst på KI är ingen "digital plattform". För att en sådan kod ska kunna användas som beståndsdel i en plattform krävs ett omfattande utvecklingsarbete som ofta kräver industrins resurser och kapital. Jag hoppades ändå att SLL skulle prioritera just detta innovationsarbete med tanke på den stora patientnyttan. Försäljningen av den aktuella immaterialrätten gjordes efter att landstinget beslutat att inte vidareutveckla koden. Det är alltså felaktigt att påstå att "en digital plattform" utvecklats inom landstinget, där för övrigt andra lagrum gäller för innovationer av anställda.

Att denna ogrundade beskyllning upprepas i DN-journalisternas bok och sedan i recensionen skadar mitt rykte och min yrkesutövning.

Martin Ingvar

====================================================================

On 3 Jun 2019, at 13:45, Björn Wiman <bjorn.wiman@dn.se> wrote:

Hej Martin,

Jag fick nedanstående vidarebefordrat till mig av redaktionschef Caspar Opitz. Det brukliga i opinionsartiklar, som ju detta är fråga om, är ju att den som har synpunkter på hur hon eller han omnämns i en text själv ger sin syn på saken i form av en replik. Det är självfallet även du välkommen att göra. I detta fall är max 1000–1500 tecken inkl mellanslag en rimlig längd på ett sådant inlägg.

Vänliga hälsningar,

Björn

Björn Wiman, Kulturchef/Culture Editor

P: +46 8 738 10 00 · C: +46 70 634 21 35

twitter.com/_wiman

Dagens Nyheter, 105 15 Stockholm · Besöksadress: Gjörwellsgatan 30 · Växel: 08-738 10 00

DN.se · Twitter: @dagensnyheter · Facebook: facebook.com/dn.se

Om du inte är den mottagare för vilken meddelandet är avsett, bör du radera det och helst underrätta avsändaren om detta.

Du får då enligt lag varken kopiera innehållet eller vidarebefordra meddelandet till någon.

====================================================================

---------- Forwarded message ---------

Från: Martin Ingvar <martin.ingvar@ki.se>

Date: mån 3 juni 2019 kl 08:36

Subject: Begäran om rättelse

To: Caspar Opitz <caspar.opitz@dn.se>

Till Caspar Opitz, Redaktionschef Dagens Nyheter

Begäran om rättelse till en text som förekom i förra måndagens recension signerad Åsa Moberg av era journalisters bok i DN :

"Han avgick när Dagens Nyheter avslöjade att han som privatperson sålt vidare en digital plattform som utvecklats inom landstinget."

Detta är en formulering som DN tidigare publicerat och som Gustavsson/Röstlund upprepat i sin bok. Det är en beskyllning om lagbrott vilket jag påpekat och avvisat. Beslut efter utredningar har inom KI och SLL har också visat beskyllningarna var ogrundade och alltså att lagbrott inte förekommit.

Högskolelagens lärarundantag stipulerar att det immaterialrättsliga värdet som är resultatet av forskningsarbete är lärarens. Den försäljning av en immaterialrätt som jag gjort efter att landstinget inte tagit emot den för vidare utveckling skedde helt enligt de lagar och interna regler som föreligger. Det är alltså felaktigt att påstå att det som såldes utvecklades i landstinget. Det underliggande forskningsarbetet och studierna av patienter har gjorts inom ramen för ALFavtalet och publicerats löpande enligt de regler som föreligger. De principer vi använt bygger på gott patientomhändertagande, data från patienterna direkt samt planerad vård i samverkan med patienterna. Jag har efter analys utrett (en utredning som Anna Gustavsson har fått) visat att nuvarande verktyg i vården inte fungerar och kom fram till ett antal principer för hur ett stödverktyg för patientresan borde se ut. Jag tog fram en sådan prototyp och kunde bara begränsat pröva den. Prototypen är alltså ett rent KI arbete och hanteringen för att den ska komma till nytta är enligt universitetens instruktion att den går vidare i innovationsked

till marknaden. Det är alltså också felaktigt att påstå att den utvecklats inom landstinget. Det är helt andra lagrum för sådan verksamhet.

Karolinska Institutet och SLL har avskrivit samtliga beskyllningar som DN byggt sina artiklar på. De skrivningar som DN gjort vid upprepade tillfällen och senast i måndags beskyller mig för ett lagbrott vilket skadar mitt rykte och min yrkesutövning. Jag begär rättelse av texten avseende detta. Att någon före eller efter köpet talar om plattform räcker inte för att säga att en plattform sålts. Koden till en prototyp kan vara en viktig del av en plattform men begreppet som sådant är inte korrekt använt här och ägnar till skada för mig. Jag grundar min begäran om rättelse på DNs publicerade text enligt följande: Så här jobbar DN med kvalitetsjournalistik: uppgifter som publiceras ska vara sannaoch relevanta. Rykten räcker inte. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.

Med Vänlig Hälsning

Martin Ingvar

Kommentar 2: DN.se 5/6 2019

DN och sjukvårdens utvecklingPosted by martin ingvar Wed, June 05, 2019 14:52:40

DN har idag en artikel om JOs utslag rörande region Halland

Om det är svårt att följa artikeln ges här en förtydligande kommentar

Region Hallands arbete tillsammans med Brigham Womens Hospital är ett direkt samarbete mellan parterna.

Globe projektet är en internationellt consortium som vill pröva möjligheten att jämföra sjukvårdens kvalitet. ICHOM är partner i projektet men hanterar inga individdata. Datahanteringen sker via avtal mellan ingående organisationer och ICON. Dataansvariga är ursprungsorganisationerna och datahanteraren. Resultatet ska publiceras öppet. Ingen sekundär användning av ursprungsdata ska ske. Hur aggregerade data ska användas framgår av avtalen mellan parterna.

Dessa två utvecklingsprojekt är alltså helt oberoende av varandra.

ICHOM har inte någon roll i det som JO kritiserar.

Kommentar 1: Varför jag arbetar med frågan

DN och sjukvårdens utvecklingPosted by martin ingvar Tue, June 04, 2019 09:43:11
Skälet att jag är engagerad sedan 15 år i frågan om framtidens sjukvård är att

1. vi behöver möta den framtida patientens behov genom att stödja hela vägen genom vården med sammanhängande information.

2. vi behöver data som visar vad som fungerar och vad som inte gör det, särskilt när nya mediciner kostar miljontals kronor per patientår

3. Vi behöver kunna mäta kvalitet och vad patienterna får ut av vården

4. Vi behöver få bättre metoder för att tillse att vården blir jämlik.

5. Vi behöver utveckla kunskapsdelningen mellan primär och sekundärnivån i vården

6. vi behöver informationsstöd för alla som arbetar i vården som gör det möjligt att arbeta professionellt, säkert och med god kvalitet samtidigt som de sänker stressen och registreringsbördan

Under kommande vecka kommer DN Anna Gustavsson och Lisa Röstlund publicera nästa steg i sin långtgående kampanj som snart pågått i två år. Läs och bedöm hur svaren kontextsättes och tweekas och vilken effekt det har på slutsatserna.Svar mail 8 23.36 3/6 2019

DN och sjukvårdens utvecklingPosted by martin ingvar Tue, June 04, 2019 09:31:37

Det är korrekt i text men svarar inte på frågan om sekretess eller att rapporten inte är färdig. Eftersom din text där ansätter inkonsistenser i mitt resonemang behöver din förtext justeras. Annars lägger du ord i min mun och det verkar som jag undviker att svara.

..........................

Martin@ingvar.com

0704841247

iPhone/priv: martin@ingvar.com

Job: martin.ingvar@ki.seMail 8 Anna Gustavsson 22.59

DN och sjukvårdens utvecklingPosted by martin ingvar Tue, June 04, 2019 09:29:39

Ok. Jag får inte plats med allt men kanske så här lite kortare:

– Globe-projektet har en egen legal struktur, som ingåtts mellan de aktörer som ingått i projektet. Syftet är bland annat att skydda individatas integritet, kommenterar Ingvar.

Han säger att det är respektive vårdgivare som äger och ansvarar för sin datahantering.

Anna Gustafsson

Dagens Nyheter

Reporter Stockholmsredaktionen

Tel: 08-738 2132

070-160 4364Svar Mail 7 22.48 3/6 19

DN och sjukvårdens utvecklingPosted by martin ingvar Tue, June 04, 2019 09:28:35
Globeprojektets datahantering regleras av legala överenskommelser mellan de aktörer som gått in i projektet för att jämföra kvalitet. Den legala strukturen finns bl.a. för att skydda individdatas integritet. Det är GLOBE konsortiet som kontrollerar data och rapportering, inte ICHOM. All datahantering regleras under respektive sjukvådsgivares ansvar.
Slutrapporten från Globe är inte färdig. Alla organisationer som deltar har rätt att se slutrapporten innan den görs offentlig enligt den information jag fått.
Svar Mail 7 22.12 3/6 2019

DN och sjukvårdens utvecklingPosted by martin ingvar Tue, June 04, 2019 09:26:28

Det här blev inte rätt. Sitter i telsammanträde nu. Så jag återkommer när det är klart

..........................

Martin@ingvar.com

0704841247

iPhone/priv: martin@ingvar.com

Job: martin.ingvar@ki.se

On 3 Jun 2019, at 22:12, Anna Gustafsson <anna.gustafsson@dn.se> wrote:

Hej!

Här kommer ett sista citat:

DN har tidigare beskrivit hur patientdata utan etiskt tillstånd lämnas ut från svenska sjukhus till ett globalt Ichom-projekt som kallas Globe. Rapporten från projektet uppges vara hemlig – på grund av affärssekretess. Hur kan det som beskrivs som öppet och transparent vara hemligt för oss journalister?

– Globe-projektet har en egen legalitet. Det är respektive vårdgivare som äger sina data, kommenterar Ingvar.

med vänliga hälsningar

Anna GustafssonNext »