Martin Ingvar

Martin Ingvar

Dagens Nyheters kampanj

Här publiceras regelbundet den kontakt jag har med DN för att försöka komma tillrätta med det som publicerats efter hand. Enstaka kommentarer utöver ren log av mail också.

Svar Mail 7 22.48 3/6 19

DN och sjukvårdens utvecklingPosted by martin ingvar Tue, June 04, 2019 09:28:35
Globeprojektets datahantering regleras av legala överenskommelser mellan de aktörer som gått in i projektet för att jämföra kvalitet. Den legala strukturen finns bl.a. för att skydda individdatas integritet. Det är GLOBE konsortiet som kontrollerar data och rapportering, inte ICHOM. All datahantering regleras under respektive sjukvådsgivares ansvar.
Slutrapporten från Globe är inte färdig. Alla organisationer som deltar har rätt att se slutrapporten innan den görs offentlig enligt den information jag fått.