Martin Ingvar

Martin Ingvar

Dagens Nyheters kampanj

Här publiceras regelbundet den kontakt jag har med DN för att försöka komma tillrätta med det som publicerats efter hand. Enstaka kommentarer utöver ren log av mail också.

Kommentar 2: DN.se 5/6 2019

DN och sjukvårdens utvecklingPosted by martin ingvar Wed, June 05, 2019 14:52:40

DN har idag en artikel om JOs utslag rörande region Halland

Om det är svårt att följa artikeln ges här en förtydligande kommentar

Region Hallands arbete tillsammans med Brigham Womens Hospital är ett direkt samarbete mellan parterna.

Globe projektet är en internationellt consortium som vill pröva möjligheten att jämföra sjukvårdens kvalitet. ICHOM är partner i projektet men hanterar inga individdata. Datahanteringen sker via avtal mellan ingående organisationer och ICON. Dataansvariga är ursprungsorganisationerna och datahanteraren. Resultatet ska publiceras öppet. Ingen sekundär användning av ursprungsdata ska ske. Hur aggregerade data ska användas framgår av avtalen mellan parterna.

Dessa två utvecklingsprojekt är alltså helt oberoende av varandra.

ICHOM har inte någon roll i det som JO kritiserar.