Martin Ingvar

Martin Ingvar

Dagens Nyheters kampanj

Här publiceras regelbundet den kontakt jag har med DN för att försöka komma tillrätta med det som publicerats efter hand. Enstaka kommentarer utöver ren log av mail också.

Svar mail 2-4

DN och sjukvårdens utvecklingPosted by martin ingvar Tue, June 04, 2019 08:58:29

Hej igen,

När ICHOM startades diskuterades det i KI ledning och ledningen var positiv till idén med gemensamma mått och formatet med en not for profit för det. Att förstå varför sjukvården kostar 18% av BNP i USA och bara 10% i Sverige var en viktig drivkraft. Hela diskussionen om hur framtidens sjukvård skulle kunna ge data för klinisk forskning ansågs kunna bli hjälpt av ICHOMinitiativet. KI kan inte enkelt vara med i stiftelsebildningar utomlands som svensk myndighet. Därför gick jag in som grundare och höll KI ledning fullt informerad om det. När vinden började blåsa tonade KI ned sin kommunikation i detta men någon konflikt föreligger inte i det. Det ledde också till att KIs plats i kommunikationen tonades ned vilket jag sett till att genomföra. Som jag svarade igår fanns KIloggan kvar på ett ställe men det är nu åtgärdat. Återigen, det finns ingen konflikt i det.

Bysysslan ICHOM är anmäld och godkänd under formatet "Avgörande inflytande eller ägande". Eftersom jag har det som KI regelverk kallar avgörande inflytande genom att jag sitter i styrelsen är det anmält. Det finns ingen ägare, precis i analogi med en stiftelse. Jag har ingen ersättning och aldrig haft någon från ICHOM.

Globeprojektet är inte färdigt. Jag har inte sett någon rapport och vet heller inte om den är klar. Det har blivit försenat. Det är ett projekt som jag inte varit inblandad i dess utformning eller genomförande men jag konstaterar i efterhand att det har (som alla projekt) sina starka och svaga sidor. I länder med mindre tradition på transparens ställer man ofta krav på sekretess inom ramen för samarbeten. Globe bygger på legala överenskommelser mellan alla deltagare och det gör att transparens regleras inom ramen för de avtalen. Avtalen behövs eftersom det är olika lagar i olika länder. Alla individbundna data lyder under dessa legala överenskommelser och skall vara i linje med de lagar och regler som föreligger. Där regleras också användningen av data sekundärt. Det är alltså inte ICHOM per se som har rätt till vare sig data på individ eller gruppnivå utan det är GLOBE konsortiet.

ICHOMs standardmått är alltså hur och vad man ska mäta. Det är fritt tillgängliga.

Mätresultaten är helt i kontroll hos sjukvårdgivarna. Eventuella samarbeten mellan sjukvårdgivare regleras i avtal. Ichom samlar inte in primärdata. Om ICHOM får del av sekundärdata i samverkan regleras det i alla enskilda fall via avtal.

MVH

Martin Ingvar