Martin Ingvar

Martin Ingvar

Dagens Nyheters kampanj

Här publiceras regelbundet den kontakt jag har med DN för att försöka komma tillrätta med det som publicerats efter hand. Enstaka kommentarer utöver ren log av mail också.

Kommentar 1: Varför jag arbetar med frågan

DN och sjukvårdens utvecklingPosted by martin ingvar Tue, June 04, 2019 09:43:11
Skälet att jag är engagerad sedan 15 år i frågan om framtidens sjukvård är att

1. vi behöver möta den framtida patientens behov genom att stödja hela vägen genom vården med sammanhängande information.

2. vi behöver data som visar vad som fungerar och vad som inte gör det, särskilt när nya mediciner kostar miljontals kronor per patientår

3. Vi behöver kunna mäta kvalitet och vad patienterna får ut av vården

4. Vi behöver få bättre metoder för att tillse att vården blir jämlik.

5. Vi behöver utveckla kunskapsdelningen mellan primär och sekundärnivån i vården

6. vi behöver informationsstöd för alla som arbetar i vården som gör det möjligt att arbeta professionellt, säkert och med god kvalitet samtidigt som de sänker stressen och registreringsbördan

Under kommande vecka kommer DN Anna Gustavsson och Lisa Röstlund publicera nästa steg i sin långtgående kampanj som snart pågått i två år. Läs och bedöm hur svaren kontextsättes och tweekas och vilken effekt det har på slutsatserna.