Martin Ingvar

Martin Ingvar

Dagens Nyheters kampanj

Här publiceras regelbundet den kontakt jag har med DN för att försöka komma tillrätta med det som publicerats efter hand. Enstaka kommentarer utöver ren log av mail också.

Mail 5 Anna Gustavsson Citat

DN och sjukvårdens utvecklingPosted by martin ingvar Tue, June 04, 2019 08:59:53

Hej!

Här kommer två bitar text som jag återgett som jag uppfattat.

I Spanien hölls i början av maj en nationell vårdkongress där värdebaserad vård var i fokus, och där konceptet beskrevs som ett paradigmskifte, precis som BCG lanserat det som ett decennium tidigare i Sverige. Bland talarna fanns professor Martin Ingvar.

– Jag talade inte specifikt om Ichom, men om grunden för Ichom-initiativet, nämligen vikten av att man mäter samma sak när man mäter kvalitet i sjukvården. Det blev goda diskussioner och intresse för de koncept som jag presenterade, säger han.

Martin Ingvar uppger att han inte får någon ekonomisk ersättning av Ichom för sitt arbete för bolaget – som är registrerat som ”non profit”, icke-vinstdrivande, och som Ingvar beskriver som en stiftelse.

Ingvar satt som KI:s representant med i gruppen som genomförde omorganisationen på Karolinska universitetssjukhuset. Nu väljer han bort uttrycket värdebaserad vård.

– Det är inte nödvändigt att kalla det som införts på Karolinska för värdebaserad vård. Värdebaserad vård har blivit en meningslös term. Jag använder inte längre det begreppet.

När du talar om värdebaserad vård utomlands, talar du då om hur det gått för Karolinska? Och att konceptet ifrågasatts starkt i Sverige?

– När jag blir tillfrågad om Karolinska universitetssjukhuset talar jag om det utifrån vad som behöver göras för att komma till rätta med situationen. Det är en lång väg kvar innan man uppnår optimal patientnytta, en mer jämlik vård och en dräglig arbetssituation som ägaren Region Stockholm önskar.

Martin Ingvar säger att det är vanligt att KI:s logga exponeras när medarbetare från KI är engagerade i olika aktiviteter.

– KI var tillskyndare till Ichom i början men har tonat ner sitt engagemang. Jag är engagerad i både KI och Ichom. Således har KI:s logga varit kvar för historieskrivningen men inte som del av kommunikationen från Ichom. Jag har nu bett om att all exponering av KI:s logga ska tas bort.

Några frågor handlade om ekonomisk ersättning från Ichom:

Ichom grundades 2012 av professor Martin Ingvar tillsammans med Stefan Larsson på Boston Consulting Group tillsammans med professor Michael Porter vid Harvard Business School. Bolaget har som syfte att ta fram en gemensam global mätstandard för att mäta kvalitet för olika sjukdomsdiagnoser för jämförelser mellan vårdgivare, och att samla patientdata ett internationellt kvalitetsregister.

Martin Ingvar har tagit upp Ichom som bisyssla på KI, och han sitter i styrelsen för bolaget som är registrerat som non-profit i Storbritannien och USA. Men Ichom-arbetet ger inga inkomster, enligt Martin Ingvar.

– Jag brukar likna det vid en stiftelseform. Det finns inget ekonomiskt värde i Ichom, säger Martin Ingvar och fortsätter:

– Är man styrelsemedlem så är det ganska hårda regler om att man inte får ut något värde. Någon lön eller ersättning för nedlagt arbete har aldrig utgått till mig eller någon av någon annan i styrelsen.

Inte heller i samband med Ichoms konferenser där Martin Ingvar medverkat, har ersättning utgått från Ichom uppger han.

– Som forskare kan jag välja att presentera mitt vetenskapliga arbete på olika konferenser. Det viktiga är att man deltar i den vetenskapliga diskussionen. Jag åkte till exempel ner till den senaste Ichom-konferensen och presenterade ett nytt akademiskt koncept om hur man ska kunna jämföra data utan att förflytta data.

KI står för ersättningen när du är på Ichom-konferens?

– Ja, de resekostnader och den hotellkostnad som jag har är det KI som står för.

KI har under bolagets uppbyggnadsperiod tillsammans med landstinget 2013-2016 betalat ut forskningsmedel till Ichom. Bolaget har fakturerat KI som skickat motsvarande en miljon kronor per år till USA. Under en period utlystes en forskartjänst, och en forskare rekryterades till KI för att skickas till Boston under ett år.

Martin Ingvar gör ingen hemlighet av att det inte fungerade så bra med forskaren.

Ichom-arbetet har beskrivits som konsultverksamhet, av medarbetare inom Ichom. Betyder det att KI och SLL finansierat konsultverksamhet i USA?

– Om det hade nått mina öron så hade jag protesterat högljutt. Det är inte så jag ser det. Arbetet med att ta fram standard-setten inom Ichom handlar om att skörda frukterna av forskning. Genom att använda utfallsmått kan man sedan komma vidare med att bedriva både forskning och kvalitetsarbete inom sjukvården, säger Martin Ingvar.

-----------------------------------------------

En återstående fråga är att Ichom av en kritiker, professor Christian Munthe beskrivs så här:

”Ichom är en BCG-konstruktion vars syfte är att komma över patientdata från olika länder.”

Jag undrar hur du ser på den beskrivningen.

Med vänliga hälsningar

Anna Gustafsson

Anna Gustafsson

Dagens Nyheter

Reporter Stockholmsredaktionen

Tel: 08-738 2132

070-160 4364